Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
- opłata sądowa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na rachunki bankowe urzędów skarbowych i sądów.